Echtscheiding

Mediationbureau Apeldoorn

Jean Monnetpark 43

7336 BB  Apeldoorn

T: 06-428 68 052


Follow us:

Logo Mediationbureau Apeldoorn
Mediationbureau Apeldoorn, lid Mediatorsfederatie Nederland
Raad voor Rechtsbijstand stelt vertrouwen in Mediationbureau Apeldoorn op basis van High Trust
Mediation bij echscheiding in Apeldoorn

ECHTSCHEIDING EN MEDIATION

Echtscheiding via mediator


Voordelen van scheiding via mediation 


 • Vast laag all-in tarief bij Mediationbureau Apeldoorn
 • Geen onnodige escalatie. De mediator zorgt ervoor dat ieder zich veilig voelt.
 • Geen ruziescheiding, maar een manier van scheiden met het oog op de toekomst en, indien van toepassing, oog voor de kinderen.
 • Rechtvaardig omdat de mediator let op het belang van beide partijen
 • Partijen bepalen zelf het tempo, gemiddeld 4 à 5 gesprekken.
 • Goedkoper omdat beide partijen dezelfde mediator hebben in plaats van ieder een eigen advocaat. Minimaal twee keer goedkoper dan een juridische procedure op tegenspraak.
 • Communicatie met elkaar onder begeleiding van een onafhankelijke mediator.
 • Geen standaardoplossing, maar maatwerk voor jullie situatie.
 • In het voordeel van de kinderen, want behoud van de relatie als ouder.
 • Geen verliezers. Ieder behoudt zijn eigen waarde.Mediator of advocaat?

Wanneer jullie gaan scheiden staan jullie voor de keuze om dat te doen via een mediator of een advocaat.


Scheiden via een mediator doe je als je beiden bereid bent om met elkaar te overleggen of wanneer je het belangrijk vindt dat je, ook na de scheiding, nog met elkaar op goede voet staat. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als er sprake is van kinderen en jullie beiden je verantwoordelijkheid als ouder willen nemen.


Mediationbureau Apeldoorn richt zich op mensen die de intentie hebben er samen uit te komen.


Mediationbureau Apeldoorn heeft veel ervaring met echtscheidingszaken en beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk waardoor we u altijd optimaal kunnen helpen. Uw vaste mediator begeleidt u daarbij van intake tot aan de inschrijving bij de gemeente. De mediator zelf blijft neutraal en onpartijdig. 


Indien nodig beschikt Mediationbureau Apeldoorn over een vast netwerk van juridische, financiële en andere specialisten zodat u kunt rekenen op de juiste kennis en kunde in alle aspecten die met de scheiding samenhangen.mediator of advocaat

Emoties bij scheiden

Een echtscheiding kost veel energie. Emoties als boosheid, verdriet en onbegrip spelen een grote rol en moeten een plek krijgen. Naast emotionele spanningen brengt echtscheiding ook allerlei juridische zaken en financiële vragen met zich mee. Alimentatie, boedelverdeling, pensioen, ouderschapsplan en omgangsregeling moeten worden geregeld.Convenant

Iedere echtscheiding is anders. Binnen bepaalde wettelijke en fiscale kaders mag je zelf  afspraken maken naar aanleiding van jullie echscheiding. Het voordeel is dat je op deze manier zelf inspraak hebt. De mediator van Mediationbureau Apeldoorn leidt jullie door alle onderwerpen heen en zorgt ervoor dat de afspraken helder en duidelijk op papier komen.


In het convenant staan o.a. de afspraken over de verdeling van de goederen, het vermogen, de koop- of huurwoning, partner- en/of kinderalimentatie, pensioen, etc.  Als er kinderen bij betrokken zijn, maken ook het ouderschapsplan en de omgangsregeling deel uit van het convenant.


Pas wanneer u  het beiden eens bent met de inhoud van het convenant, wordt het convenant  ondertekend. Daarna volgt de juridische afwikkeling om het convenant door de rechter te laten bekrachtigen. U heeft daar geen omkijken naar omdat Mediationbureau Apeldoorn u deze zorg uit handen neemt door vaste samenwerking met een advocatenkantoor.


Alimentatie

Ook na de scheiding blijft de wettelijke verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Aan deze onderhoudsplicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud. Oftewel alimentatie.Twee soorten alimentatie


Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud t.b.v. de ex-partner die na de scheiding niet voldoende inkomen heeft en dat ook niet kan verwerven. Partners mogen hier in principe zelf afspraken over maken. Mediationburea Apeldoorn helpt u de diverse mogelijkheden te onderzoeken zodat u een gefundeerde beslissing kunt nemen.


scheiden en alimentatie

Kinderalimentatie vloeit voort uit de verplichting van ouders om te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen tot aan hun 21e levensjaar. Die verplichting loopt ook door ná de scheiding. De ouders moeten die kosten samen voor hun rekening nemen, ieders naar verhouding van hun draagkracht. Uitgangspunt voor het vaststellen van het bedrag is dat de kinderen zoveel mogelijk het leven moeten kunnen blijven leiden zoals ze dat gewend waren.Wat zijn tremanormen?


Tremanormen zijn normen die rechters gezamenlijk hebben opgesteld voor vaststelling van de partner- en kinderalimentatie, gebaseerd op  verdeling van de zorg, draagkracht en de behoefte. Het zijn richtlijnen, partijen kunnen daar in onderling overleg van afwijken.


De kinderen

Voor kinderen is een scheiding ontwrichtend. Gevoelsmatig zijn kinderen heel erg verbonden met hun ouders en is het gezin voor hun de veilige haven. Deze veilige constructie wordt bij een scheiding in één keer weggevaagd.


Een scheiding kan bij kinderen veel onzekerheid, onduidelijkheid en angst brengen. Vaak zijn ze verdrietig, bang, boos of voelen zich schuldig en dat kan grote gevolgen hebben voor de toekomst. Hoe vertel je het de kinderen en zorg je ervoor dat ze weten wat er aan de hand is? En dat papa en mama nog van ze houden?


Een mediator kan helpen om deze gevoelens in perspectief te plaatsen. Indien gewenst en/of noodzakelijk werkt Mediationbureau Apeloorn samen met gekwalificeerde kindercoaches.scheiden en kinderen

Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is het wettelijk verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen.

De gedachte daarachter is dat je wel als partners uit elkaar gaat, maar dat je beiden altijd ouder zult blijven en dat kinderen recht hebben op beide ouders.  In het ouderschapsplan maak je praktische afspraken met elkaar om te voorkomen dat later alsnog strijd ontstaat over bepaalde onderwerpen.Praktische tips voor ouders


1. Wees eerlijk. Laat je kind niet geloven dat ‘vader weg is voor het werk’ of ‘alles fantastisch zal zijn’. Kinderen zijn erg slim en fijngevoelig. Ze merken het als een ouder iets tracht te verbergen, zelfs als het de bedoeling is hun gevoelens te sparen. Kinderen hebben behoefte aan eenvoudige eerlijke antwoorden die zij kunnen begrijpen, zonder iemand de schuld te geven of slecht te maken.


 

2. Laat uw kind weten dat het niet zijn of haar fout is. Alle kinderen denken al heel snel dat zij verantwoordelijk zijn voor de scheiding. Kinderen moet herhaaldelijk worden verzekerd dat de scheiding een beslissing is van de ouders die niets te maken heeft met hun gedrag.


Lees verder voor de andere tips.


De woning

U gaat scheiden. Maar wat gebeurt er met de woning? Blijft één van beiden (tijdelijk) in de woning? Moet de woning verkocht worden? 


 

Samen met u bekijkt Mediationbureau Apeldoorn wat de mogelijkheiden zijn van verkopen en uitkopen. Een vraag kan zijn wie er mag  blijven wonen als het scheidinsproces al achter de rug is maar de woning nog niet is verkocht. Ook worden er afspraken gemaakt over de kosten van onderhoud zolang de woning nog  niet is verkocht.

 


Verdeling

scheiden en woning


Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, moet u bij scheiding de waarde van het huis gelijkelijk verdelen. Wanneer één van beiden in het huis wil blijven wonen kan dat, maar dan moet diegene wel genoeg inkomen hebben om alleen de hypotheeklasten te kunnen dragen en daarnaast om de ander uit te kopen. Wanneer die mogelijkheid financieel er niet is, moet de woning worden verkocht. Hiermee wordt de hypotheek afgelost en de winst of het verlies onderling verdeelt.

 

Bijleenregeling


Samen een huis kopen, betekent ook vaak samen een hypotheek afsluiten. Wordt bij een scheiding het huis verkocht, dan kunnen de (ex-)partners daarna opnieuw een hypotheek afsluiten als ze en andere woning kopen. Als u uw eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, heeft dat mogelijk gevolgen voor uw renteaftrek. Bij verkoop is de opbrengst in de meeste gevallen hoger dan de (eigenwoning)schuld. Uw woning heeft dan overwaarde. Deze overwaarde moet u gebruiken bij de aankoop van uw nieuwe huis. Dit wordt de bijleenregeling genoemd.

 

Aansprakelijkheid voor hypotheekschuld


Als een van de twee eigenaar blijft, dan moet degene die geen eigenaar meer is ervoor zorgen dat zijn aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld vervalt. U kunt middels het echtscheidingsconvenant overeenkomen dat uw (ex-)partner ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Deze overeenkomst is uiteraard enkel bindend voor u en uw (ex-)partner.  Pas na akkoord van uw geldverstrekker kan uw  (ex-)partner worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.Verdeling van de goederen en het vermogen

In de tijd dat jullie samen waren, hebben jullie heel wat zaken aangeschaft. Wellicht had één van jullie al  eigen meubilair of huisraad voordat jullie gingen samenwonen.


 

Zowel de inboedel als het vermogen dat jullie bezitten wordt bij een echtscheiding verdeeld. Hoe dat precies gebeurt is ook afhankelijk van de juridische vorm van jullie samenleving, zoals bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen, samenwonen of geregistreerd partnerschap.


 

In de bespreking van de goederenverdeling is er ook aandacht voor zaken met een persoonlijke en emotionele waarde. Dat kunnen zaken zijn die grotere waarde hebben  (zoals een geërfd sierraad) of alleen een emotionele waarde  (zoals foto's).Pensioen

Tijdens de periode van samenleving heeft de kostwinner pensioen opgebouwd. Misschien hebben jullie beiden wel pensioen opgebouwd. Wanneer jullie uit elkaar gaan moet er iets besloten worden over het pensioen dat tijdens  de samenleving is opgebouwd.


 

Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd nadat je ex-partner zijn/haar pensioen laat ingaan. Laat je ex-partner het pensioen eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd ingaan, dan krijg je minder (maar eerder). Laat je ex-partner het pensioen later ingaan dan de pensioengerechtigde datum, dan krijg je meer (maar later).


 

Nadat de rechter de echtscheidingsbeschikking heeft uitgesproken moeten de pensioenuitvoerders op de hoogte worden gebracht van de echtscheiding via het formulier Mededelingvan scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Doen jullie dat niet, dan voert de pensioenuitvoerder de regeling gewoon uit zoals in de polis staat.Stappenplan echtscheiden

Een duidelijke route


Stap 1        Samen naar een mediator


Stap 2        Onder begeleiding van de mediator werken aan het convenant


Stap 3        Indienen verzoekschrift bij de rechtbank


Stap 4        Behandeling door de rechtbank


Stap 5        Uitspraak door de rechtbank


Stap 6        Inschrijving bij de gemeente


Pas als alle 6 stappen zijn doorlopen, is jullie echtscheiding definitief.

Copyright @ Mediationbureau Apeldoorn

Wat moet er geregeld worden?

Bij een echtscheiding moeten veel zaken worden geregeld. In het convenant staan afspraken over onder andere onderstaande zaken:

 • Kinderen
 • Ouderschapsplan en omgangsregeling
 • Verdeling van goederen en vermogen
 • Alimentatie
 • Pensioen
 • Woning
 • Onderneming (indien van toepassing)

Vrijblijvend intakegesprek

Mediationbureau Apeldoorn vindt het belangrijk dat er een klik is tussen jullie en de echtscheidingsmediator. Vandaar dat het intakegesprek vrijblijvend is. 


Het  intakegesprek duurt ca. 45-60 minuten Uiteraard worden de spelregels van mediation, de scheidingsprocedure en de kosten besproken en kunnen jullie eventuele vragen stellen

Mediationbureau Apeldoorn heeft de mogelijkheid om voor minder draagkrachtige cliënten gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen. In dat geval betaalt u slechts een lage eigen bijdrage.


Meer daarover leest u op de pagina met de kosten.  


Neem bij twijfel gerust contact met ons op  om de mogelijkheden te bespreken.

Gesubsidieerde mediation

Koopwoning

Bij veel echtscheidingen speelt het vraagstuk of één van de partijen kan blijven wonen in het koophuis. Mensen willen graag op korte termijn weten waar ze aan toe zijn.


Mediationbureau Apeldoorn begrijpt dat en heeft daarom een nauwe samenwerking met  hypotheekadviseur Peter Veldhoen die in hetzelfde pand is gehuisvest. Door de samenwerking kunt u snel terecht bij Peter waardoor snel duidelijk is wat jullie mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.


Let op bij vakantie !!!

Heb je gezamenlijk gezag en ga je op vakantie alleen met de kinderen? Let dan op dat je de onderstaande papieren bij je hebt om vervelende situaties bij de douane te voorkomen.


 1. Toestemmingsformulier reizen met minderjarige
 2. Uittreksel gezagsregister (niet ouder dan 3 maanden)
 3. Uittreksel Geboorteakte (idem)
 4. Uittreksel GBA (idem)
 5. Kopie paspoort andere ouder
 6. Kopie getekend ouderschapsplan en omgangsregeling
 7. Kopie gezagsregister indien van toepassing
 8. Kopie retourticket van het kind


Informeer voor de zekerheid bij de ambassade of het consulaat van je vakantieland of er nog aanvullende documenten nodig zijn.