Kosten

Mediationbureau Apeldoorn

Jean Monnetpark 43

7336 BB  Apeldoorn

T: 06-428 68 052


Follow us:

Logo Mediationbureau Apeldoorn
Mediationbureau Apeldoorn, lid Mediatorsfederatie Nederland
Raad voor Rechtsbijstand stelt vertrouwen in Mediationbureau Apeldoorn op basis van High Trust
Kosten van mediation en mediatorin Apeldoorn

WAT KOST MEDIATION?

Kosten van mediation


Net als alle andere dienstverlening is mediation niet gratis. Toch zijn er, afhankelijk van uw inkomen, mogelijkheden zijn om de kosten flink te beperken. In vergelijking met een juridische procedure is mediation in ieder geval minimaal zo'n 3 keer goedkoper: Bij mediation betaal je gezamenlijk voor één mediator, terwijl in een juridische procedure beiden een eigen advocaat moeten betalen. Bovendien hanteert een mediator gemiddeld een lager uurtarief dan een advocaat.


Op internet zijn veel verschillende tarieven te vinden. Het is aan te raden om na te gaan wat u daar allemaal voor krijgt zodat u niet achteraf met onverwachte kosten geconfronteerd wordt. Mediationbureau Apeldoorn hanteert voor echtscheidingen (particulieren) een vast laag all-in tarief voor de gehele scheidingsprocedure. U krijgt  achteraf geen extra facturen voor meerwerk. Zo weet u waar u aan toe bent vanaf de intake tot en met de inschrijving bij de gemeente.


Heeft u een inkomen onder de € 27.300,- en weining vermogen? Dan heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gelden beduidend lagere tarieven. Zie hieronder bij 'Recht op een toevoeging'.


Ons tarief is inclusief:

 • duidelijke en begrijpelijke alimentatieberekening volgens TREMA-normen (zowel van partner- als kinderalimentatie)
 • bespreking vermogensopstelling, verdeling goederen, fiscale informatie
 • bespreking van de mogelijkheden rondom de huidige woning
 • indien u daarvoor in aanmerking komt geven wij een verklaring af ten behoeve van woonurgentie
 • helder pensioenrapport zodat u een weloverwogen keuze kunt maken
 • begeleiding in het opstellen van een eventueel ouderschapsplan
 • mogelijkheid om de kinderen te laten begeleiden door een gespecialiseerde kindercoach indien gewenst
 • advocaatkosten voor het indienen van het verzoekschrift
 • griffiekosten rechtbank
 • inschrijving bij de gemeente in de Burgerregistratie Personen (BRP)
 • hulp bij het invullen van de pensioenpapieren


Wilt u weten hoe laag ons all-in tarief is? Neem dan contact met ons op en beoordeel zelf of wij onze belofte van een scherpe prijs en goede begeleiding waarmaken.


Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft die echtscheiding dekt, kan de polis ook worden gebruikt om een eigen mediator te betalen. In de meeste gevallen zal de rechtsbijstandverzekering proberen een eigen mediator voor te stellen, maar u kunt gerust stellen dat u een eigen mediator wilt inschakelen.U moet dit dan wel tijdig bij uw rechtsbijstandverzekering melden om onder de dekking van de polis vallen.Recht op een toevoeging

Wanneer uw fiscale jaarinkomen in 2017 minder was dan € 27.300,- (alleenstaanden) of € 38.600,- (samenwonend) en uw vermogen kleiner was dan

€ 25.000,- komt  u in aanmerking voor een zogenoemde toevoeging. De overheid neemt dan het grootste deel van de kosten voor haar rekening en u betaalt slechts een geringe eigen bijdrage (zie tabel). Onder vermogen wordt verstaan: spaargeld en/of een tweede huis inbox 3.


NB! Voor echtscheiding en verbreking samenleving geldt dat beide partners als alleenstaand worden aangemerkt.
Voor de bepaling van het jaarinkomen en het vermogen kijkt de Raad voor Rechtsbijstand standaard naar de gegevens van 2 jaar terug (het peiljaar) omdat van dat jaar alle gegevens bekend zijn bij de Belastingdienst. Is uw inkomen flink gedaald ten opzichte van 2 jaar terug, dan vragen wij de Raad voor Rechtsbijstand naar uw huidige inkomenssituatie te kijken en dienen wij een 'verzoek om peiljaarverlegging' in.


NB! Niet iedere mediator kan of wil een toevoeging aanvragen. Mediationbureau Apeldoorn is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en heeft daarmee ook de mogelijkheid een toevoeging voor u aan te vragen. Een toevoeging kunt u niet zelf aanvragen.Geen recht op een toevoeging

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2017 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen in het peiljaar (€ 25.000,-).


Heeft u geen recht op een toevoeging omdat u inkomen en/of vermogen te hoog is, dan betaalt u de kosten van de mediation zelf. Uitgangspunt is dat u de kosten met elkaar deelt. Hoe u dat in de praktijk onderling regelt is aan u.


Wanneer achteraf blijkt dat u aan de scheiding een vermogen overhoudt dat boven de grens ligt die Raad voor Rechtsbijstand stelt, trekt de Raad de toevoeging in en dient u de normale kosten te betalen. Voor 2019 is die grens op € 15.180,- gesteld. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor een toevoeging adviseren wij u om contact met ons op te nemen.


In sommige gevallen vergoedt uw verzekering de kosten van echtscheiding. U kunt dit op uw polis nakijken. Het kan voorkomen dat een verzekeraar u 'verplicht' om in zee te gaan met een mediator die door de verzekeraar is aangewezen maar u hoeft daar niet mee akkoord te gaan. Het staat u vrij om zelf een mediatior te kiezen.Juridische kosten

Een echtscheiding moet via een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. De kosten voor de advocaat zijn inbegrepen bij de totaalprijs. U krijgt dus niet achteraf nog een factuur voor advocaatkosten. Mediationbureau Apeldoorn werkt al jaren samen met een vaste advocaat waardoor mediator en advocaat op elkaar zijn ingespeeld en de samenwerking soepel verloopt.Griffierechten

Griffierechten zijn de kosten die aan de rechtbank betaald moeten worden om een procedure te starten bij de rechtbank. Voor mensen die recht hebben op een toevoeging bedraagt het griffierecht € 40,50 per persoon. Heeft u geen recht op een toevoeging dan bedraagt het griffierecht € 148,50 per persoon. Ook dit bedrag is inbegrepen in de totaalprijs en ook hiervoor ontvangt u geen extra rekening.

FISCAAL JAARINKOMENAlleenstaand

Gehuwd, samenwonend, éénoudergezin

Eigen bijdrage

< € 19.400,-

< € 26.900,-

€ 54,-

€ 19.401,- t/m 27.300,-

€ 26.901 t/m € 38.600,-

€ 107,-

> € 27.300,-

> €38.600,-

Geen recht op toevoeging

Copyright @ Mediationbureau Apeldoorn