Tips voor ouders

Mediationbureau Apeldoorn

Jean Monnetpark 43

7336 BB  Apeldoorn

T: 06-428 68 052


Follow us:

Logo Mediationbureau Apeldoorn
Mediationbureau Apeldoorn, lid Mediatorsfederatie Nederland
Raad voor Rechtsbijstand stelt vertrouwen in Mediationbureau Apeldoorn op basis van High Trust
Tips voor ouders bij echtscheiding

TIPS VOOR OUDERS

Tips voor ouders


Je kind helpen bij een echtscheiding kan één van de moeilijkste taken zijn waarmee ouders geconfronteerd worden. Hieronder enkele bruikbare en  praktische tips in de omgang met de kinderen.


1. Wees eerlijk


Laat je kind niet geloven dat ‘vader weg is voor het werk’ of ‘alles fantastisch zal zijn’. Kinderen zijn erg scherpzinnig. Ze merken het als een ouder iets tracht te verbergen, zelfs als het de bedoeling is hun gevoelens te sparen. Kinderen hebben behoefte aan eenvoudige eerlijke antwoorden die zij kunnen begrijpen, zonder iemand de schuld te geven of slecht te maken.2. Laat uw kind weten dat het niet zijn fout is


Alle kinderen veronderstellen dat zij verantwoordelijk kunnen zijn voor de scheiding. Kinderen moeten zacht en herhaaldelijk worden verzekerd tijdens deeerste paar jaren dat de scheiding een beslissing is van de ouders die niets te maken heeft met het gedrag van de kinderen.3. Luister aandachtig


Kinderen hebben vele vragen, gevoelens, veronderstellingen en zorgen over deechtscheiding. Vele ouders vinden het moeilijk om eenvoudig stil te zitten luisteren naar hun kinderen zonder hen te onderbreken met een ‘los het op’-zin. Kinderen hebben er nood aan te voelen dat ze worden gehoord met geduld en onafgeleide aandacht.4. Laat je kind weten dat het OK is hoe het ook reageert op de scheiding


Veel kinderen verbergen hun gevoelens van droefheid, woede of verwarring omdat ze bang zijn dat deze gevoelens hun ouders van hun stuk zullen brengen. Kinderen moeten weten dat al hun gevoelens aanvaardbaar zijn.5. Laat je kind weten dat het normaal is dat het wenst dat zijn ouders terug samen zouden komen


Kinderen kunnen zich beschaamd voelen over deze heel normale wens. U kan uw kind uitleggen dat het weinig waarschijnlijk is dat mensen die eens gescheiden zijn ooit nog samen komen, maar hun

wens om verzoening is heel normaal.6. Stel uw kind gerust omtrent zijn persoonlijke veiligheid


Veel kinderen zijn bezorgd of er na de scheiding van hun ouders voor hen nog voldoende eten zal zijn, onderdak of kleding. Kinderen die leven met alleenstaande ouders kunnen nood hebben aan geruststelling dat zij een plan heeft omhet kind te beschermen in geval van brand, “inbrekers” of “geesten”.7. Vraag uw kind naar hun vriendjes wiens ouders ook gescheiden zijn


Dit is een goede manier om te leren over de angsten van uw kind en zijn veronderstellingen over gescheiden ouders, en geeft je de mogelijkheid om misvattingen op te ruimen en uw kind eraan te herinneren dat ook andere kinderen hebben meegemaakt wat zij nu meemaken.8. Plaats uw kind niet in het midden en dwing het kind niet om partij te kiezen


Zeg niets over je ex als uw kind het kan horen. Laat je kind geen boodschappen overbrengen naar je ex. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om van beide ouders te kunnen blijven houden. Als een ouder de affectie van een kind voor de andere ouder afwijst, zal het kind zich beginnen terug te trekken, oneerlijk worden of depressief.9. Besteed tijd met vrienden die om u geven


Een ondersteunend netwerk kan verhinderen dat uw kind uw vertrouweling wordt en zich verantwoordelijk voelt voor uw emotioneel welzijn. Het kan u ook een grotere frustratietolerantie geven voor wat kinderen in het leven van elke dag doen.10. Lees samen en bespreek een boek over echtscheiding voor kinderen 


Dit zal u helpen om uw kind belangrijke aspecten uit te leggen en anderzijds uw kind helpen om vragen te formuleren waarvoorhet soms de woorden niet vindt.


Copyright @ Mediationbureau Apeldoorn