Familieconflicten

Follow us:

Mediationbureau Apeldoorn

Jean Monnetpark 43

7336 BB Apeldoorn

T: 06-428 68 052

 

Logo Mediationbureau Apeldoorn
Mediationbureau Apeldoorn, lid Mediatorsfederatie Nederland
Raad voor Rechtsbijstand stelt vertrouwen in Mediationbureau Apeldoorn op basis van High Trust

FAMILIECONFLICTEN

Mediationbureau Apeldoorn, familiemediation

Familiemediation

 

Familiemediation kan, naast echtscheiding, ook behulpzaam zijn bij 'gewone' familieruzies.

Zelfs binnen de beste families komen kleine en grote ruzies voor. Sommigen ruzies zijn snel opgelost en vergeten, andere conflicten nemen jaren in beslag. Broers en zussen die elkaar jarenlang links laten liggen, ouders die geen contact meer willen met hun kinderen (en vice versa), erfeniskwesties, etc. In veel gevallen is het een opeenstapeling van voorvallen en ligt de aanleiding voor het conflict ergens in een ver verleden.

 

Zoveel conflicen, zoveel redenen. Mensen hebben elkaar bewust of onbewust beschadigd en zijn zonder hulp niet in staat om dit te herstellen. Een familiemediator kan helpen om de zaken weer op een rij te krijgen, om gevoelens en emoties te helpen verwoorden en om een nieuwe weg voor de toekomst te openen.

 

Familiemediation is een specialisatie binnen de mediation die specifieke kennis op gezins- of familieniveau vergt. Onder de noemer familiemediation vallen allerhande zaken zoals bijvoorbeeld :

 

  • Nalatenschappen
  • Oud zeer
  • Familieruzies
  • Zorg- en omgang
  • Conflicten in familiebedrijf
  • Mishandeling (fysiek en geestelijk)
  • Echscheiding
  • Misbruik

Copyright @ Mediationbureau Apeldoorn