Grotere groepen

Mediationbureau Apeldoorn

Jean Monnetpark 43

7336 BB  Apeldoorn

T: 06-428 68 052


Follow us:

Logo Mediationbureau Apeldoorn
Mediationbureau Apeldoorn, lid Mediatorsfederatie Nederland
Raad voor Rechtsbijstand stelt vertrouwen in Mediationbureau Apeldoorn op basis van High Trust

MEDIATION MET GROTE GROEPEN

Mediation met grote groepen, herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling


Herstelbemiddeling bij groepen of teams


Mediation met grote(re) groepen, of ook wel herstelbemiddeling genoemd, is een proces tussen mensen die betrokken zijn bij een incident zoals wangedrag, (seksuele) intimidatie, pesten, verkeersongeval of zelfs kleine criminaliteit. Daarbij kan het gaan om twee personen maar ook groepen van meerdere tientallen personen. 


Deelnemers aan herstelbemiddeling zijn ieder geval het slachtoffer en de verdachte. Daarnaast kunnen ook familie, vrienden of andere personen uit het netwerk betrokken worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerkrachten, jeugdwerkers of wijkagent, geheel afhankelijk van de zaak en in overleg met de betrokkenen. De kracht van een herstelconferentie ligt juist in het betrokken netwerk. Samen met de betrokken hoofpersonen wordt gekeken wie uit het netwerk betrokken moet worden.


De herstelconferentie stelt dader, slachtoffer en andere betrokkenen in staat actief deel te nemen aan het herstellen van de schade, zowel materieel als emotioneel. Dat werkt vele malen beter dan alleen het betalen van materiële en/of immateriële schade via een geldbedrag. Uit onderzoek blijkt dat door het inschakelen van een netwerk de kans op herhaling significant kleiner wordt.Praktijkvoorbeeld


Mediationbureau Apeldoorn heeft voor een woningbouwvereniging uit Apeldoorn succesvol een herstelbemiddeling uitgevoerd inzake een buurtconflict waar 15 inwoners uit een Apeldoornse straat bij betrokken waren. Tijdens één sessie van een dagdeel werd een dusdanig resultaat geboekt dat een tweede sessie niet meer nodig was omdat de rust in de straat weergekeerd was.


Herstelbemiddelng kan bijvoorbeeld ook goed ingezet worden op scholen waar conflicten zijn tussen (groepen van) leerlingen of waarbij sprake is van pestgedrag (o.a. sexting). Of in werkomgevingen waar conflicten tussen collega's de processen nadelig beïnvloeden.Mediation in strafzaken


Sinds 1 juni 2017 worden door de mediationbureau’s in alle rechtbanken in Nederland strafzaken doorverwezen naar gespecialiseerde mediators. Deze mediators, waaronder ook Mediationbureau Apeldoorn, zijn ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en voldoen aan aanvullende opleidings- en kwaliteitseisen.


Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten. De wettelijke basis daarvoor biedt artikel 51h uit het Wetboek van Strafvordering.


Wilt u in een lopende strafzaak een verwijzing naar mediation aanvragen? Doe dat in overleg met het Mediationbureau van de rechtbank in uw regio. De contactgegevens vindt u op de website van de rechtspraak.

Copyright @ Mediationbureau Apeldoorn