Grotere groepen

Follow us:

Mediationbureau Apeldoorn

Jean Monnetpark 43

7336 BB Apeldoorn

T: 06-428 68 052

 

Logo Mediationbureau Apeldoorn
Mediationbureau Apeldoorn, lid Mediatorsfederatie Nederland
Raad voor Rechtsbijstand stelt vertrouwen in Mediationbureau Apeldoorn op basis van High Trust

MEDIATION MET GROTE GROEPEN

Mediation met grote groepen, herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling

 

Herstelbemiddeling bij groepen of teams

 

Mediation met grote(re) groepen wordt via de methode van herstelbemiddeling uitgevoerd. Herstelbemiddeling is een proces tussen mensen die betrokken zijn bij een incident zoals wangedrag, groepsconflicten, verkeersongeval of zelfs criminaliteit. Daarbij kan het gaan om twee personen maar ook groepen van meerdere tientallen personen.

 

Deelnemers aan een herstelconferentie zijn ieder geval het slachtoffer en de verdachte. Daarnaast kunnen ook familie, vrienden of andere personen uit het netwerk betrokken worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerkrachten, jeugdwerkers of wijkagent, geheel afhankelijk van de zaak en in overleg met de betrokkenen. De kracht van een herstelconferentie ligt juist in het betrokken netwerk. Samen met de betrokken hoofpersonen wordt gekeken wie uit het netwerk betrokken moet worden.

 

De herstelconferentie stelt dader, slachtoffer en andere betrokkenen in staat actief deel te nemen aan het herstellen van de schade, zowel materieel als emotioneel. Dat werkt vele malen beter dan alleenhet afdoen met een geldbedrag.

Het beoogde resultaat is het maken van een herstelplan waarin concreet staat beschreven wie wat doet en welke personen uit het netwerk daar bij helpen en op toe zien. Uit onderzoek blijkt dat door het inschakelen van een netwerk de kans op herhaling significant kleiner wordt.

 

 

Praktijkvoorbeeld

 

Mediationbureau Apeldoorn heeft voor een woningbouwvereniging uit Apeldoorn succesvol een herstelbemiddeling uitgevoerd inzake een buurtconflict waar 15 inwoners uit een Apeldoornse straat bij betrokken waren. Tijdens één sessie van een dagdeel werd een dusdanig resultaat geboekt dat een tweede sessie niet meer nodig was en de rust in de straat weergekeerd was.

 

Herstelbemiddelng kan bijvoorbeeld ook goed ingezet worden op scholen waar conflicten zijn tussen (groepen van) leerlingen of waarbij sprake is van pestgedrag. Of in werkomgevingen waar conflicten tussen collega's de processen nadelig beïnvloeden.

 

 

Mediation in strafzaken

 

Sinds 1 juni 2017 worden door de mediationbureau’s in alle rechtbanken in Nederland strafzaken doorverwezen naar gespecialiseerde mediators. Deze mediators, waaronden ook Mediationbureau Apeldoorn, zijn ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en voldoen aan aanvullende opleidings- en kwaliteitseisen

 

Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten. De grond daarvoor biedt artikel 51h Wetboek van Strafvordering.

Wilt u in een lopende strafzaak een verwijzing naar mediation aanvragen? Doe dat in overleg met het Mediationbureau van de rechtbank in uw regio. De contactgegevens vindt u op de website van de rechtspraak.

Copyright @ Mediationbureau Apeldoorn