Praktijkverhaal


Follow us:

Mediationbureau Apeldoorn

Jean Monnetpark 43

7336 BB  Apeldoorn

T: 06-428 68 052


Op het punt om te scheiden...


Verrassende wending - Het verhaal van twee mensen die voor hun echtscheiding bij Mediationbureau Apeldoorn kwamen, vijf relatiegesprekken hadden en 180° draaiden.


[...] In ons geval begon het als traject om uit elkaar te gaan maar gaandeweg de gesprekken bij de mediator kwam naar voren dat we beiden nog erg veel voor elkaar voelden en elkaar waren kwijtgeraakt in de afgelopen jaren. Het feit dat je gesprekken voert op basis van  vragenlijsten die we beiden in gevuld hebben, hielpen om richting te geven aan het gesprek. De verschillende onderwerpen die ter sprake kwamen (bijvoorbeeld financiën en conflicten), maken dat je met elkaar bespreekt hoe de ander en jijzelf staan tegenover dit onderwerp. Dat leverde soms verrassende gesprekken op, omdat je merkt dat je soms, ook al ben je jaren samen, het er nooit echt diepgaand met elkaar over gehad hebt. Vaak heb je wel van elkaar verondersteld hoe de ander er over dacht, maar nooit echt gevraagd.


Gaandeweg de gesprekken is ons traject gedraaid van uit elkaar gaan naar weer samen verder. Dat was best lastig, want je maakt een draai van 180 graden. Maar wij vonden het méér dan de moeite waard omdat wij onze kinderen geen scheiding wilden aandoen. Een scheiding doet zo verschrikkelijk veel met kinderen.


De mediator heeft ons na een aantal gesprekken gevraagd of we het oorspronkelijke traject (scheiding) nog wilden of dat we het wilden aanpassen. Hierop hebben we aangegeven dat we toch samen verder wilden. De gesprekken zijn hierna verder gegaan met een andere insteek, maar met even veel respect naar elkaar en onze emoties toe. Het feit dat iemand je bij staat in het voeren van de gesprekken helpt, omdat het maakt dat je de emoties wel mag voelen, maar toch de focus houdt op wat je wilt bereiken. Zonder tussenpersoon kan ik mij voorstellen dat gesprekken verzanden in een emotionele strijd wat het eindresultaat negatief kan beïnvloeden.


De mediator heeft de suggestie gedaan om per dag regelmatig oprechte aandacht aan elkaar te besteden zonder afleiding. Dit maakt dat wij elkaar elke dag letterlijk zien en horen. Iets dat in de afgelopen jaren qua gevoel geheel verdwenen was. Tot op heden houden wij dit vol en herinneren we er elkaar vaak aan hoe het ook had kunnen eindigen. En natuurlijk zijn er wel eens momenten dat de waan van de dag roet in het ogen lijkt te gooien, maar dan keren we bewust terug naar de basis. Die is en blijft het allerbelangrijkste.


Het eindresultaat is dat er twee kinderen zijn die zien dat hun vader en moeder hard geknokt hebben en dat dat niet altijd even makkelijk was, maar samen met hun vader en moeder erg blij zijn dat ze het gelukt is bij elkaar te blijven.


Hartelijke groet,

Jessica en ErikRelatiegesprekken iets voor jullie?   Neem vrijblijvend contact met ons op en  vraag naar de mogelijkheden.

Mediationbureau Apeldoorn is gecertificeerd Prepare/Enrich-facilitator

Relatiecoaching met Prepare/Enrich in Apeldoorn

Copyright @ Mediationbureau Apeldoorn

RELATIECOACHING

Voor de relatiegesprekken maakt Mediationbureau Apeldoorn gebruik van de relatieanalyse van PREPARE/ENRICH. Deze methode is gebaseerd op meer dan 35 jaar  wetenschappelijk onderzoek heeft zich wereldwijd bewezen onder meer dan 3 miljoen stellen.

PREPARE/ENRICH - Werkwijze

Vooraf vullen jullie  ieder afzonderlijk  een online-vragenlijst in. Uit de resultaten komt naar voren wat de krachtgebieden in jullie relatie zijn, maar ook op welke gebieden jullie nog kunnen groeien.


De facilitator geeft jullie feedback op de kracht- en aandachtsgebieden en helpt jullie deze  positief te ontwikkelen. Een open en eerlijke communicatie wordt bevorderd en jullie leren op een goede manier conflicten op te lossen.


De relatie-analyse krijgen jullie als naslag mee naar huis.

PREPARE/ENRICH - De kosten

Het doel van PREPARE/ENRICH is om professionele relatiecounselling betaalbaar  te maken voor iedereen.


  • Online relatiescan € 25,-.
  • Counselinggesprekken  € 75,- per uur


Gereduceerd tarief  voor  stellen met een  inkomen onder de € 38.000,- per jaar.