Echtscheiding

Mediation is...

Echtscheiding in goede banen leiden

ECHTSCHEIDING


Wanneer jullie gaan scheiden hebben jullie de keuze om dat te doen via een mediator of een advocaat. Maar wat is nu het verschil tussen scheiden via een mediator of via een advocaat?


Scheiden via een mediator doe je als je bereid bent om met elkaar te overleggen. Of wanneer je het belangrijk vindt dat jullie, ook na de scheiding, elkaar nog in de ogen willen kunnen kijken, bijvoorbeeld om je gezamenlijk ouders bent van jullie kinderen. Scheiden via een mediator helpt om de verstandhouding normaal te houden, scheiden via de juridische weg zorgt juist voor verscherpte tegenstellingen. Vooral als er sprake is van kinderen en jullie kindwaardig ouderschap nastreven is scheiden via een mediator een goede oplossing.


Convenant

Iedere echtscheiding is anders. Binnen bepaalde wettelijke en fiscale kaders mag je zelf  afspraken maken naar aanleiding van jullie echscheiding. Het voordeel is dat je op deze manier zelf inspraak hebt. De mediator van Mediationbureau Apeldoorn zorgt ervoor dat alle belangrijke onderwerpen besproken worden zodat je later niet voor vervelende juridische, fiscale of erfrechtelijke gevolgen komt te staan.

Nadat alles is besproken en jullie daar beiden achter kunnen staan, zorgt de mediator dat de afspraken helder en duidelijk op papier komen te staan in een zogenoemd convenant. In het convenant staan o.a. de afspraken over hoe jullie de spullen en het geld verdelen, wat er met de woning gebeurt, of er sprake is van partner- en/of kinderalimentatie, pensioen, etc.  Als jullie minderjarige kinderen hebben, dan hoort een ouderschapsplan ook bij het convenant.


Pas wanneer jullie het beiden eens zijn met de inhoud van het convenant wordt het convenant ondertekend.

SCHEIDEN VIA MEDIATOR


  • Vast laag tarief bij Mediationbureau Apeldoorn. Geen onverwachte extra kosten achteraf.
  • Geen onnodige escalatie. De mediator zorgt ervoor dat ieder zich veilig voelt.
  • Geen ruziescheiding, maar een manier van scheiden in overleg en oog voor de kinderen.
  • De mediator is er voor beide partners en let op de belangen van beiden.
  • Gemiddeld 4 à 5 gesprekken. Partijen bepalen zelf het tempo.
  • Goedkoper omdat beide partijen dezelfde mediator hebben in plaats van ieder een eigen advocaat. 
  • Gesprekken onder begeleiding van een onafhankelijke en deskundige mediator.
  • Aandacht voor jullie persoonlijke verhalen
  • In het voordeel van de kinderen, want behoud van de relatie als ouder.
  • Geen verliezers, ieder behoudt zijn eigen waarde.

De kinderen

Voor kinderen is een scheiding ontwrichtend. Gevoelsmatig zijn kinderen heel erg verbonden met hun ouders en is het gezin voor hun de veilige haven. Deze veilige constructie wordt bij een scheiding in één keer weggevaagd. Een scheiding kan bij kinderen veel onzekerheid, onduidelijkheid en angst brengen. Vaak zijn ze verdrietig, bang, boos of voelen zich schuldig en dat kan grote gevolgen hebben voor de toekomst. Hoe vertel je het de kinderen en zorg je ervoor dat ze weten wat er aan de hand is? En dat papa en mama nog van ze houden? Een mediator kan helpen om hier richting aan te geven. 


Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is het wettelijk verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen en afspraken te maken over kinderalimentatie. Dat geldt zowel voor gehuwden, voor geregistreerd partners, als voor samenwoners.

De gedachte daarachter is dat je wel als partners uit elkaar gaat, maar dat je beiden als ouder altijd verantwoordelijk bent voor jullie kinderen en dat kinderen recht hebben op beide ouders.  In het ouderschapsplan maak je praktische afspraken met elkaar om te voorkomen dat later alsnog conflicten ontstaan over bepaalde onderwerpen.

Van Mediationbureau Apeldoorn krijgen jullie een modelplan waarin de meest voorkomende onderwerpen staan zodat jullie geen belangrijke onderwerpen vergeten.  Het plan kunnen jullie naar eigen behoefte aanpassen, het moet júllie plan zijn. 


Alimentatie

Alimentatie valt uiteen in kinderalimentatie en partneralimentatie. Minderjarige kinderen kunnen nog niet voor zichzelf zorgen, daar ben je als ouderst verantwoordelijk voor. Dat geldt zowel tijdens als de scheiding. Beide ouders dienen het mogelijk te maken dat de kinderen financieel verzorgd blijven. 

Voor partneralimentatie geldt dat je daar beiden zelf afspraken over mag maken. Sinds 01-01-2020 geldt in beginsel dat de partneralimentatie maximaal 5 jaar duurt. Er zijn enkele uitzonderingen op de maximale duur, die hangen samen met de leeftijd van de alimentatiegerechtigde en of er sprake is van kinderen jonger dan 12 jaar.


Voor de hoogte van het alimentatiebedrag bestaan geen wetsartikelen. Wèl hebben rechters onderling richtlijnen afgesproken om alimentatie te berekenen, de zogenaamde tremanormen.

Op de hoogte van de alimentatie zijn een aantal factoren van invloed o.a. financiële leefwijze uit het verleden, huidige inkomens(verwachting), woonsituatie, fiscale toeslagen, omgangsregeling voor de kinderen, etc. Al deze factoren hebben invloed op elkaar. Stapsgewijze laat de mediator zien hoe een tremaberekening eruit ziet zodat beide ouders begrijpen hoe het alimentatiebedrag tot stand komt. Omdat het richtlijnen betreft, is het mogelijk om daar van af te wijken als ex-partners dat willen.


Woning

Wannneer je uit elkaar gaat zullen jullie moeten beslissen wat er met de woning gebeurd. Blijft één van jullie er in wonen, al dan niet met kinderen, of zoeken jullie beiden nieuwe woonruimte. En als één willen blijven wonen, kan dat financieel gezien wel? Hoe zit het met overname van de hypotheek?  En wat moet er met de hypotheekschuld gebeuren? Aan het toedelen van de woning zitten veel fiscale haken en ogen die je niet overziet wanneer je er geen weet van hebt. Veel afspraken over de woning blijken fiscaal niet de deugen en veel aangiften worden, mede daardoor, verkeerd ingevuld. Het is niet voor niets dat de Belastingdienst hier veel aandacht aan besteed. 

De mogelijkheid om in een woning te blijven wonen hangt ook weer nauw samen met de hoogte van de partneralimentatie. In de alimentatieberekening die we samen doornemen is duidelijk te zien wat de samenhang is en daardoor kunnen jullie de juiste keuzes maken.


Pensioen

Pensioen is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed show. Maar toch heel belangrijk om afspraken over te maken voor de financiële toekomst van beide partners. Je wilt niet dat je, jaren nadat je uit elkaar bent, ineens een claim krijgt voor de helft van je inkomen. Of dat je ontdekt dat je nergens recht op hebt terwijl je daar wel op gerekend had.

Er zijn in principe drie verschillende afspraken mogelijk om het pensioen te verdelen: verevening, conversie of niet verdelen. In een duidelijk pensioenrapport leggen wij de financiële uitkomsten van deze afspraken naast elkaar zodat jullie een goede keus kunnen maken.  


Verdeling van vermogen

Hoe het vermogen verdeeld moet worden is sterk afhankelijk van of jullie getrouwd waren in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. En dan ook weer of dat vóór of ná 01-01-2018 was want toen trad er een andere wet in werking. Sommige vermogensbestanddelen zijn onderhevig aan een belastingclaim waar rekening mee dient te worden gehouden in de vaststelling van de waarde. En ook de verdeling van het vermogen zelf kan fiscale consequenties hebben. We maken dit graag inzichtelijk voor jullie zodat een goede verdeling mogelijk is.


KENNISMAKINGSGESPREK

Wij vinden een 'klik' tussen de betrokkenen en de mediator belangrijk. Daarom is een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek vanzelfsprekend voor ons.


In het kennismakingsgesprek kunnen jullie een globale beschrijving van jullie situatie geven en informeren wij jullie over het scheidingsproces en de mediationspelregels. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.


Daarna kunnen jullie in alle vrijheid beslissen om te starten met de mediation. 

KOSTEN

Voor particulieren werken wij met  vaste lage pakketprijzen inclusief btw en inclusief rechtbankkosten. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent en krijgt u niet achteraf een rekening voor extra kosten.

De kosten zijn o.a. afhankelijk van of u subsidie kunt krijgen (zie hiernaast).


Het ontbinden van een huwelijk/geregistreerd partnerschap van een ondernemer heeft bedrijfsmatige aspecten die van tevoren niet onbekend zijn. Daarom is het in die gevallen niet mogelijk om met een pakketprijs te werken en werken we met een uurtarief à € 140,- per uur, incl. btw.

SUBSIDIE

Mediationbureau Apeldoorn heeft de mogelijkheid om een toevoeging (=subsidie) aan te vragen voor mensen met een lager inkomen. In dat geval betaalt u slechts een geringe eigen bijdrage van maximaal € 109,- (ter vergelijking: eigen bijdrage via advocaat bedraagt € 881,-).


Om in aanmerking te komen voor een toevoeging mag het jaarinkomen in 2018 niet hoger zijn € 27.900,- en mag het maximale vermogen in box 3 niet hoger zijn dan € 30.000,-. Ook mag men ná scheiding niet meer vermogen in box 3 hebben dan € 30.846,-.

Bovenstaande bedragen gelden per persoon.

© Copyright Mediationbureau Apeldoorn


Kamer van Koophandel:  50705806

btw-nummer: NL001379313B25


Mediationbureau Apeldoorn is ook te vinden op www.conflictbemiddelaar-info.nl.