Herstelbemiddeling

Mediation is...

Een mogelijkheid voor herstel

HERSTELBEMIDDELING


Herstelbemiddeling kent vele vormen zoals bijvoorbeeld restorative justice of mediation in strafzaken. Het gaat daarbij altijd om een herstelproces tussen mensen die betrokken zijn bij een incident zoals bedreiging, mishandeling, wangedrag, (seksuele) intimidatie, pesten, verkeersdelicten of andere overtredingen. Daarbij kan het gaan om twee personen maar ook groepen van meerdere personen.


Deelnemers aan herstelbemiddeling zijn ieder geval het slachtoffer en de verdachte. Daarnaast kunnen ook familie, vrienden of andere personen uit het netwerk betrokken zijn. Herstelbemiddeling stelt dader, slachtoffer en andere betrokkenen in staat actief deel te nemen aan het herstellen van de schade, zowel materieel als emotioneel. Uit onderzoek blijkt dat door herstelbemiddeling de kans op herhaling aanzienlijker kleiner word. Een dader die in gesprek gaat met het slachtoffer wordt nadrukkelijk geconfronteert met wat hij/zij heeft gedaan. Dat werkt vele malen beter dan alleen het anoniem betalen van materiële en/of immateriële schade via een geldbedrag. Mediationbureau Apeldoorn is lid van de Nederlandse Vereniging in Strafzaken (VMSZ).

De vereniging zet zich in voor de ontwikkeling en professionalisering van het beroep mediator in strafzaken.


Mediationbureau Apeldoorn - mediator in strafzaken

MEDIATION IN STRAFZAKEN


Sinds 1 juni 2017 worden door de mediationbureau’s in alle rechtbanken in Nederland strafzaken doorverwezen naar gespecialiseerde mediators. Deze mediators, waaronder ook Mediationbureau Apeldoorn, voldoen aan aanvullende opleidings- en kwaliteitseisen.

 

Iedere betrokkene in een strafzaak (slachtoffer, verdachte, advocaten, politie, officier van justitie, rechter) kan een verzoek doen om mediation op te starten. De wettelijke basis daarvoor biedt artikel 51h uit het Wetboek van Strafvordering.

 

Onder leiding van twee gespecialiseerde mediators gaan dader en slachtoffer met elkaar in gesprek om te kijken of er genoegdoening kan worden afgesproken. Het resultaat hiervan wordt door de rechter of officier van justitie meegenomen in de beslissing.